מדי מרחק/טווח לייזר

כלים קומפקטים ונוחים, בגודל כף היד, שתפקידם הוא למדוד מרחקים מנקודה מסוימת לנקודה בה עומד המחזיק. ישנם סוגים שונים של מדי מרחק, המתאימים למיני צרכים שונים: בניין, מיפוי, עבודות פנים לסוגיהן ועוד. מדי המרחק מתאימים לעבודה מסוגים שונים, פרט לעבודות עפר וכן לעבודות חוץ בחשיפה לשמש ישירה/חזקה.

03-5615442
info@ehud-engel.co.il רח' קרליבך 7 (בסמטה), תל אביב 6713211